8.12 Asbest herkennen

Een groot gezondheidsrisico bij sloop- of renovatiewerkzaamheden is blootstelling aan asbesthoudend materiaal dat in het verleden in gebouwen en installaties is verwerkt. Dit materiaal werd gebruikt vanwege de vele nuttige eigenschappen, waaronder brandwerend, slijtvast, vochtwerend en elektrisch isolerend. Sinds 1993 is wetgeving van kracht die het invoeren, voorhanden hebben, bewerken en verwerken van asbesthoudend materiaal […]