3.12 Autolaadkranen

Op praktisch ieder bouwwerk melden zich regelmatig autolaadkranen. Het lossen van bouwproducten en materieel is nauwelijks nog voor te stellen zonder dit nuttige hulpmiddel. Controle door de leiding van het werk op veiligheid vindt niet altijd plaats. Toch is ook een autolaadkraan gebonden aan normen en regels. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt niet alleen bij […]