3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving

Er wordt steeds vaker gebouwd in een binnenstedelijke omgeving en bij gebouwen die in gebruik zijn. Door ongevallen met grote impact ligt de focus van gemeenten steeds meer op het beheersen van de bijkomende risico’s. Dit betekent dat opdrachtgevers en aannemers geconfronteerd worden met hoge eisen voor veiligheid. Ook consequenties voor de omringende partijen in […]