3.07 Hijsen bij wind

In Nederland waait het veel. Bij hijswerkzaamheden in de bouw is het dikwijls niet eenvoudig om vast te stellen wanneer een hijskraan met het oog op de wind buiten bedrijf moet worden gesteld. Bij het inschatten van windrisico’s zijn twee vragen relevant, te weten:1. Tot welke windsnelheid mag de kraan volgens de fabrikant doorwerken?2. Tot […]