3.40 Hijsgereedschap (algemeen)

Onder hijsgereedschap wordt alles verstaan wat onder aan de hijshaak van een hijskraan hangt om lasten te hijsen. Voorbeelden zijn: kettingwerk, hijsbanden, pallethaken, evenaars, klemmen, etc. Bij het gebruik van hijsgereedschap vormt het uit de kraan vallen van lasten het grootste risico. Andere belangrijke risico’s zijn: bezwijken of breken van de last of hijsgereedschap door […]