3.45 Hijsvoorzieningen in prefab beton

Op vrijwel ieder bouwwerk worden geprefabriceerde betonnen elementen verwerkt. Om deze ele­men­ten veilig te kunnen vervoeren en aanbrengen, dient men zich reeds in de ontwerpfase te buigen over de hijsmethode. In veel gevallen zal er dan worden gekozen voor voorzieningen die in het beton worden op­genomen. De ervaring leert dat een betonelement uit de kraan […]