3.09 Hijswerk met grondverzetmachines

Grondverzetmachines worden vaak ingezet om lasten te hijsen. Deze Abomafoon geeft aan onder welke voorwaarden er met grondverzetmachines mag worden gehesen. Normen en regels Warenwetbesluit machines Grondverzetmachines vallen onder de werking van het Warenwetbesluit machines. Voor nieuwe grondverzetmachines (vanaf 1 januari 1995) betekent dit onder andere: De fabrikant brengt de machine in de handel en […]