3.10 Kantelgevaar bij hijskranen

Met een zekere regelmaat komt het voor dat hijskranen of delen ervan kantelen. Het gebeurt zowel tijdens het uitvoeren van hijswerkzaamheden als bij transport of reparatie aan de machine. Ook zijn er voorbeelden bekend van autolaadkranen, mobiele torenkranen en ‘vaste’ torenkranen of torenkranen op rails, die (bijna) zijn gekanteld. Voor funderingsmachines is deze materie beschreven […]