8.22 Kwartsstof

Kwarts komt van nature in de meeste steenachtige materialen voor. In de bouw is kwarts te vinden in onder andere beton, kalkzandsteen, baksteen, cement en tegels. De gehaltes aan kwarts kunnen variëren en zijn vermeld in de tabel hieronder. . Materiaal Percentage kwarts (in %) Zandsteen 50   –   90 Kalkzandsteen 30   –   83 Cellenbeton […]