8.07 Lawaai op de werkplek

Op bouwplaatsen worden machines en gereed­schap­pen gebruikt, die met elkaar een flinke hoeveelheid lawaai kunnen produceren. Wanneer er zonder stem­verheffing geen gesprek kan worden gevoerd op onge­veer 1 m afstand van elkaar, is dit een aanwijzing dat de grenzen worden overschreden. Bij langdurige bloot­stelling aan hoge geluidsniveaus moeten maatregelen worden genomen. Lawaai beïnvloedt de mens […]