3.21 Liften

Liften zijn bedoeld voor het verticaal vervoer van personen en/of goederen en worden veelal door tractie of hydraulische aandrijvingen voortbewogen. Deze Abomafoon beschrijft de belangrijkste veiligheidseisen. Bovendien gaat deze publicatie in op de mogelijkheid dat een lift al tijdens de bouwfase van het gebouw als bouwlift wordt ingezet. De uit het gebruik van liften voortvloeiende […]