3.01 Materieelkeuringen

Er is bijna geen werk denkbaar waar geen materieel aan te pas komt. Machines, gereedschappen en andere werktuigen moeten functioneel zijn, maar ook betrouwbaar. Met andere woorden: storingen aan materieel moeten tot een minimum beperkt blijven en er moet veilig en gezond mee kunnen worden gewerkt. Dit geldt voor zowel de gebruiker als zijn omgeving. […]