8.11 Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA)

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, als iemand eraan wordt blootgesteld, schade kunnen toebrengen aan de gezondheid van deze persoon, maar ook aan omgeving en milieu. Op vrijwel elke werkplek kunnen ze aanwezig zijn, maar vaak wordt niet beseft dat ze schadelijk zijn. Het gaat niet alleen om bekende stoffen zoals asbest, chroom-6, benzeen en teer, […]