1.55 Psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en stress

Niet alleen fysieke arbeidsbelasting vormt een risico voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers, ook psychosociale arbeidsbelasting (PSA) speelt een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat een te hoge PSA zowel bijdraagt aan het ontstaan van ongevallen als aan de directe uitval van medewerkers. Mede¬≠werkers die overbelast zijn maken sneller fouten, interpreteren situaties verkeerd of […]