8.03 Psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en stress

Niet alleen fysieke arbeidsbelasting vormt een risico voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers, ook psychosociale arbeidsbelasting (PSA) speelt een belangrijke rol. Seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie brengen stress teweeg.   Stress draagt bij aan het ontstaan van ongevallen en aan de (directe) uitval van medewerkers. Mede­werkers die op […]