3.20 Reparaties aan hijskranen (TCVT WSCS-VT)

Het fabriceren, beproeven en keuren van hijskranen is aan strenge regels gebonden. Het zou daarom vreemd zijn wanneer dit niet zou gelden voor reparaties. Deze Abomafoon beschrijft de regels bij reparatiewerkzaamheden en keuring van hijskranen door gecertificeerde instellingen. Ze zijn verwoord in het TCVT Werkveldspecifiek Certificatieschema WSCS-VT (voor downloaden zie paragraaf Verwijzing). De risico’s bij […]