3.41 Hijsgereedschap – staalkabels, kettingwerk, hijshaken en hijsbanden

In de bouw worden veel lasten gehesen door hijswerktuigen en hijsgereedschappen. De meest toege­paste hijs­gereedschappen zijn (samenstellen van) staalkabels, kettingen, sluitingen, haken en hijs­banden. Het zijn over het algemeen vrij handzame middelen; hierdoor worden ze door iedereen gebruikt. Dit is een extra reden om bij het gebruik en beheer heel zorgvuldig te zijn. Bij hijswerkzaamheden […]