3.15 TCVT-RA (registratie machinisten hijskranen en funderingsmachines)

Het werken met zwaar materieel voor het verticaal transport brengt risico’s met zich mee voor de machinist zelf én voor anderen in zijn omgeving. Deze risico’s zijn relatief groot. Door één bedieningsfout kan een machine omvallen of een last onverwacht naar beneden komen. Het is daarom van belang dat machi­nisten de juiste opleiding en ervaring […]