3.16 Veiligheidssignalering op hijskranen en grondverzetmachines

In de omgeving van hijskranen en grondverzetmachines kunnen niet alleen werknemers maar ook andere mensen in aanraking komen met bewegende of uitstekende delen. Dit risico wordt aanzienlijk verkleind door deze delen te voorzien van veiligheidssignalering. Deze Abomafoon gaat hier nader op in.   Normen en regels De volgende besluiten kennen bepalingen over veiligheidssignaleringen.   Warenwetbesluit […]