3.31 Vervoer en tijdelijke opslag van gas- en dieselolie

Gas- of dieselolie – of kortweg diesel – wordt gebruikt voor de brandstofvoorziening van materieel. Het wordt dan vervoerd en tijdelijk opgeslagen in vaste of afneembare tanks, maar ook in vaten en jerrycans. Bij vervoer, opslag en overslag van vloeibare aardolieproducten kan door morsen of lekkage een explosief of brandgevaarlijk mengsel ontstaan. Daarbij bestaat het […]