3.17 Werkbakken en werkplatforms ingezet voor arbeid op hoogte

Wanneer op hoogte moet worden gewerkt en geen andere meer geëigende arbeidsmiddelen of werk­methoden beschikbaar zijn om die plaatsen veilig te bereiken, kan onder zeer strikte voorwaarden worden gewerkt vanuit een werkbak of werkplatform, die in de haak van een hijswerktuig hangt. Die strikte voor­waarden zijn vastgesteld, omdat een hijswerk­tuig in beginsel is ingericht voor […]