3.17 Werkbakken en werkplatforms ingezet voor arbeid op hoogte

Wanneer op hoogte moet worden gewerkt en geen andere meer geëigende arbeidsmiddelen of werk­methoden beschikbaar zijn om die plaatsen veilig te bereiken, kan onder zeer strikte voorwaarden worden gewerkt vanuit een werkbak/werkplatform, die in de haak van een hijswerktuig hangt. Die strikte voor­waarden zijn vastgesteld, omdat een hijswerktuig in beginsel is ingericht voor het vervoer […]