3.05 Werken met hijskranen en dergelijke bij bovengrondse hoogspanningsleidingen

Het overgrote deel van de elektriciteitsvoorziening in Nederland loopt bovengronds via hoogspannings¬≠masten. Bij het werken met hijskranen, funderingsmachines en graafmachines in de nabijheid van dit soort masten zullen vooraf goede afspraken gemaakt moeten worden. Elektrocutiegevaar speelt niet alleen bij het aanraken van elektriciteitslijnen door machineonderdelen, maar ook het te dicht naderen kan leiden tot overslag […]